פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

התאמת ייעוץ פנסיוני לצורכי הלקוח

כל האמור להלן מתיחס לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),
התשס"ה - 2005.
המאמר עוסק בצורך להתאים ייעוץ פנסיוני לנתונים הספציפיים של כל מבוטח.

התאמת שירות ייעוץ פנסיוני לצורכי הלקוח
בעל רישיון יתאים ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח,
ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח,
לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי בדרך כלל,
את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין, ככל שהלקוח הסכים
למסור מידע לגביהם.
בחירת סוג המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח,
תיעשה תוך בחינת כלל סוגי המוצרים הפנסיוניים הקיימים בשוק.
יועץ פנסיוני יבחר את המוצר הפנסיוני מתוך המוצרים שהוא משווק.
כאשר ייעוץ פנסיוני הינו ייעוץ מתמשך, תבוצע ההתאמה הנ"ל המהלך כל התקופה של ייעוץ פנסיוני.

ביצוע עסקה בעבור לקוח כחלק משיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני
מכירה של פוליסה, קרן פנסיה או כל מוצר פנסיוני אחר תיעשה רק כחלק
מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני.
כלומר, המכירה תבוצע רק לאחר שהמשווק הפנסיוני או יועץ פנסיוני בדק את הצרכים
של הלקוח והתאים את המוצר לצורכי הלקוח.

נימוק בכתב של המלצות בעל רישיון ייעוץ פנסיוני
בעל רישיון יעביר ללקוח, בעת מתן ההמלצה, מסמך בכתב, המפרט את
הנימוקים להמלצתו בדבר כדאיות החיסכון של הלקוח או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני.

אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני