פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

הקפאת זכויות בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר

בדר"כ למבוטח שנמצא בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר כדאי להישאר בקרן ולהפריש אליה.
למרות כל הפגיעות בזכויות המבוטחים כתוצאה מהסדר קרנות פנסיה הותיקות, הקפאת זכויות בקרן ומעבר לקופ"ג אחרת לרוב אינה כדאית. יחד עם זאת ישנם מצבים שבהם יש לשקול את המשך ההפרשה לקרן פנסיה ותיקה שבהסדר מול אלטרנטיבות אחרות.
להלן יובאו מספר דוגמאות המציגות מצבים בהם כדאי להקפיא זכויות בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר.

דוגמא א'
מבוטח במקפת הותיקה שבהסדר.
מין המבוטח
תאריך לידה של המבוטח
תאריך לידה של אישתו
תאריך הצטרפות למקפת הותיקה
גיל הצטרפות למקפת הותיקה
תאריך ביצוע ההשוואה
גיל המבוטח בתאריך ביצוע ההשוואה
שכר מבוטח, ריאלי קבוע
אחוז ההפרשה מהשכר ב-2007


גבר
11/1967
11/1967
11/1992
25
11/2007
40
10,000
20.50%
אם ימשיך להפריש למקפת הותיקה, זכויותיו יהיו:
קצבת זקנה בגיל פנסיה
מענק שנים עודפות (7 שנים)
קצבת שארים לאישה
קצבת נכות (100% נכות)
7,000
52,500
4,000
7,000
אבל אם בגיל 40 יקפיא את זכויותיו (הפסקת הפרשה אך לא משיכת הכסף מהקרן) במקפת הותיקה
ובמקום, יפריש למקפת החדשה, זכויותיו בשתי קרנות פנסיה אלו יחדיו יהיו:
קצבת זקנה בפנסיה
מענק שנים עודפות
קצבת שארים לאישה
קצבת נכות (100% נכות)
8,100
0
5,000
5,500
כלומר, מעבר למקפת החדשה תגדיל את קצבת הזקנה וקצבת שארים, אך תקטין את קצבת הנכות.
מאחר שהסיכוי להגיע לגיל הפנסיה בריא ושלם גבוה יותר מאשר להיות נכה, יש מקום לשקול מעבר למקפת החדשה.

דוגמא ב'
מבוטח במבטחים הותיקה
מין המבוטח
תאריך לידה של המבוטח
תאריך לידה של אישתו
תאריך הצטרפות לקרן (קבוצת בניים)
גיל הצטרפות למבטחים הותיקה
תאריך ביצוע ההשוואה
גיל המבוטח בתאריך ביצוע ההשוואה
שכר מבוטח, ריאלי קבוע
אחוז ההפרשה מהשכר ב-2007


גבר
11/1967
11/1967
2/1995
29 ו- 3 חודשים
11/2007
40
10,000
20.50%
אם ימשיך להפריש למבטחים הותיקה, זכויותיו יהיו:
קצבת זקנה בתקופת פנסיה
מענק שנים עודפות (4 שנים ו-9 חודש)
קצבת שארים לאישה
קצבת נכות (100% נכות)
5,600
35,625
3,900
5,500
אבל אם בגיל 40 יקפיא את זכויותיו (הפסקת הפרשה אך לא משיכת הכסף מהקרן) במבטחים הותיקה
ובמקום יפריש למבטחים החדשה, זכויותיו בשתי קרנות הפנסיה יחדיו יהיו:
קצבת זקנה בפנסיה
מענק שנים עודפות
קצבת שארים לאישה
קצבת נכות (100% נכות)
7,100
0
4,400
5,470
בדוגמא זו כדאיות המעבר לקרן מבטחים החדשה הינה ברורה.
עם המעבר למבטחים החדשה קצבת זקנה וקצבת שארים גדלה, קצבת הנכות כמעט זהה.מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. הקפאת זכויות בקרן פנסיה ותיקה בהסדר.
ב. הקפאת זכויות בירידת שכר מבוטח


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני