פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח אובדן כושר עבודה (א.כ.ע)

ביטוח זה מכסה את הסיכון של אובדן כושר העבודה עקב מחלה או תאונה.
במצב שהמבוטח אינו יכול לעבוד ולהשתכר, חב' הביטוח תפצה אותו בסכום חודשי
כל זמן שהינו נמצא באובדן כושר עבודה. (או עד סיום הפוליסה).
ביטוח אובדן כושר עבודה הינו ביטוח חשוב לכל עובד. שהרי באובדן כושר עבודה
לא רק שהמשפחה צריכה להמשיך להתקיים אלא שיש הוצאות טיפול בנכה שלא היו בעבר.
פוליסה זו אינה זולה כלל.
אבל הבעיות העיקריות בפוליסה הינן ההגדרות - מתי העובד נמצא באובדן כושר עבודה,
ומה גובה הפיצוי לו הוא זכאי.
בפוליסת ביטוח חיים, חברת הביטוח משלמת לשארי המבוטח לאחר מות המבוטח.
המוות הינו ארוע ברור - או שהמבוטח חי או שהוא מת.
לא כן בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה.
לעיתים נדמה למבוטח שהוא נמצא באובדן כושר עבודה, אבל בבדיקה של ההגדרות בפוליסה
יסתבר לו שהוא כלל לא מכוסה.
מאמר זה מפרט את ההגדרות החשובות בפוליסה אליהן יש לשים לב לפני החתימה על מסמכי הפוליסה.

הגדרת מקצוע / עיסוק
המקצוע או העיסוק של המבוטח הינו "העוגן" אליו הביטוח מתיחס.
לכן חשוב להגדיר במדוייק את המקצוע/ עיסוק.
אין להרחיב את ההגדרה יותר מדי ואין לצמצמה יותר מדי.
למשל, רופא מנתח עיניים בבית חולים ירשום בדיוק "רופא מנתח עיניים בבית חולים".
אם ירשום רק "רופא" ועקב מחלה או תאונה הרופא יאבד את יכולתו לנתח, חב' הביטוח
לא תפצה את הרופא מאחר שהוא יכול לעבוד כרופא משפחה בקופת חולים.
או, מנהל חשבונות ירשום "מנהל חשבונות" ולא ירשום "פקיד" למרות שהוא מבצע את עבודתו במשרד.
אחרת חב' הביטוח תוכיח שהוא יכול לעסוק בתיוק ולכן אין הוא מצוי באובדן כושר.

מקרה הביטוח
מקרה הביטוח מתחלק ל-2:
א. אובדן כושר עבודה מלא (מוחלט)- 75% ומעלה.
ב. אובדן כושר עבודה חלקי - מ-25% עד 75%.
כל אחד מהביטוחים הינו בפוליסה (נספח) נפרדת.
מומלץ לרכוש את שני הביטוחים.
לא פעם למבוטח יש רק אובדן כושר עבודה מוחלט ואינו מכוסה באובדן כושר עבודה
הנמוך מ-75%. סטטיסטית יש סיכוי גבוה יותר שהאובדן כושר יהיה בטווח 25% - 75%
מאשר מעל 75%.
לכן יש לודא שקיימים שני מקרי הביטוח.מאמר זה כולל 4 חלקים:
א. ביטוח אובדן כושר עבודה
ב. הגדרת אובדן כושר עבודה מוחלט וחלקי
ג. הגדרת הכנסה ופיצוי חודשי
ד. תקופת ביטוח, תקופת תשלום ופרמיה


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני