<

פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

פריסת מענק חייב במס

כאמור במאמרים הקודמים, יתכן שחלק מפיצויי הפיטורים או חלק מפיצויי פטירה יהיו חייבים במס.
מס זה יחוייב בשנת קבלת הפיצויים.
יחד עם זאת ניתן להקטין את גובה המס ע"י ניצול סעיף סעיף 8(ג)(3) בפקודת מס הכנסה.

בהתאם לסעיף זה ניתן לחלק את הפיצויים החייבים במס על פני מספר שנים.
מאחר שהמס משולם על ההכנסה השנתית, אזי חלוקת הסכום החייב על פני מספר שנים
יקטין את גובה ההכנסה החייבת בשנת קבלת הפיצויים וכך יקטן גם גובה המס.
חלוקה זו נקראת גם פריסת מס.

פריסת מס לשנים אחורה
סעיף 8(ג)(3) מסביר את צורת הפריסה:
    חלוקת הפיצויים בחלקים שנתיים שווים
    בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק
    אך בלא יותר מ-6 שנות המס המסתיימות בשנה שבה התקבלו הפיצויים
הפריסה כדאית רק אם ההכנסות (השנתיות) בשנים שלפני שנת קבלת הפיצויים בתוספת החלק הפרוס השנתי,
יהיו נמוכות מההכנסות שבשנת קבלת הפיצויים בתוספת כל סכום הפיצויים החייבים (ללא פריסה).

פריסת מס לשנים קדימה
בסעיף הנ"ל קיימת אפשרות שנציב מס הכנסה יתיר גם חלוקה אחרת של פריסת המס.
והוא אכן מתיר פריסת מס גם לשנים קדימה:
    לכל 4 שנות עבודה נתנת שנת פריסה אחת, עד 6 שנות פריסה.
    ההתיחסות הינה לשנות עבודה שבגינן ניתן המענק.
    שנת הפריסה הראשונה הינה שנת קבלת הפיצויים
    אבל אם הפרישה מעבודה הייתה בחודשים אוקטובר- דצמבר, ניתן לקבוע את שנת
    הפריסה הראשונה בשנה שלאחר קבלת הפיצויים.
דוקא פריסה זו מענינת אותנו יותר, מאחר שאדם הפורש לפנסיה סביר להניח שלא תהיה לו הכנסה
בפנסיה או שהכנסתו תקטן אם הוא מקבל קצבה מקופ"ג או מפנסיה תקציבית.
במצב זה ניתן להקטין מאוד את המס שישולם על הפיצויים.מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. פריסת מענק חייב במס
ב. דוגמא לפריסת מס לשנים קדימה


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני