פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

נוסחת השילוב - בחירה בין אפשרויות

מאמר זה הינו המשכו של המאמר הקודם- מיסוי מענק פרישה וקצבה.
בהתאם לנוסחת השילוב קיימות שתי אפשרויות שמהן יש לבחור באחת:
    הקטנת הפטור של הקצבה.
    או, הקטנת הפטור של המענק.
כדי לבצע בחירה נכונה, יש להתחשב ב-3 גורמים:

א. אינפלציה
נוסחת השילוב כוללת משתנים המושפעים מהאינפלציה:
  • קצבת הפרישה שצמודה למדד או לתשואת קופת הגמל או לשכר המבוטח בפנסיה תקציבית.
  • תקרת קצבה מזכה המשתנה מידי שנה.
  • וכתוצאה מכך גם הקצבה המזכה.
לכן, כאשר בוחרים בהקטנת הפטור של הקצבה, המס על הקצבה קטן ככל שהאינפלציה גבוהה יותר
וככל ששנות הקצבה גדול יותר.

ב. היוון קיצבאות
מאחר שהמבוטח מקבל מענק בגיל הפרישה וקצבה לאורך שנות הפנסיה,
יש להביא את כל סכומי הכסף, נטו, לסכום אחד
כך שניתן יהיה להשוות בין שתי האפשרויות העומדות לפנינו.
לצורך זה נבצע היוון של כל הקצבאות העתידיות. הערך המהוון יתווסף למענק המתקבל בגיל הפרישה.

ג. פריסת מענק חייב
כאמור, אנו משווים בין סכומי הנטו שהמבוטח מקבל.
לצורך זה נשתמש בפריסת המענק החייב, כדי להקטין את המס המשולם.

לצורך הדגמת ההשוואה בין שתי האפשרויות נשתמש בתוצאות של דוגמא ג' במאמר מיסוי מענק פרישה וקצבה.
חישובי המס הינם לפי שנת 2007.
בפני המבוטח, ולשם שינוי נניח שמדובר במבוטחת, עומדות שתי אפשרויות:
א. הקטנת הפטור של הקצבה:
ההפרש כפול הקצבה המזכה מחולק בסכום הכולל
מיסוי מענק:
מענק
מענק פטור
מענק חייב
מיסוי קצבה:
קצבה
קצבה מזכה
פטור שלם, לפי מאמר מיסוי
קצבת פרישה, דוגמא ג'
הקטנת פטור
קצבה פטורה
קצבה חייבת

ב. הקטנת הפטור של המענק:
ההפרש כפול מספר שנות העבודה
מיסוי מענק:
מענק
פטור שלם
הקטנת פטור
מענק פטור
מענק חייב
מיסוי קצבה:
קצבה
קצבה מזכה
פטור שלם, לפי פרק מיסוי
קצבת פרישה, דוגמא ד'
קצבה חייבת


2,954

300,000
204,400
95,600

14,000
7,000

4,031
2,954
1,077
12,923


102,200

300,000
204,400
102,200
102,200
197,800

14,000
7,000
4,031

9,969

אזו אפשרות נותנת לנו יותר כסף, נטו ?
    אפשרות א' שבה הפיצויים שעלהם צריך לשלם מס קטנים יותר (95,600 מול 197,800)
    אבל הקצבה שעליה נשלם מס לאורך כל שנות הפנסיה, גבוהה יותר (12,923 מול 9,969)
    או אפשרות ב' ?מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. נוסחת השילוב - בחירה בין אפשרויות
ב. השוואה בין האפשרויותאשכול יועצים
ביטוח פנסיוני