פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

נתוני קצבאות ביטוח לאומי

נתונים נכונים ל- 4/2008

הסכום הבסיסי
פסקה
1
2
3

השכר הממוצע
סעיף בחוק
1
2

לוח ט' לחוק
תלויים
ללא תלויים
עם תלוי אחד
כל תלוי נוסף

סכום
7,443
152
7,352


סכום
7,583
7,663


סכום
4,368
5,824
536
קצבאות זקנה (סעיף 244)
בעד
מבוטח
תוספת בעד בן זוג
תוספת בעד כל ילד
משני הילדים הראשונים

קצבאות שארים (סעיף 252)
בעד
אלמן או אלמנה
תוספת לכל ילד, כשיש הורה זכאי
תוספת לכל ילד, כשיש שני ילדים,
    לפחות, כשאין הורה זכאי
תוספת לילד אחד, כשאין הורה זכאי
אלמנה צעירה

קצבאות זקנה כולל השלמת הכנסה
בעד
יחיד
זוג
זוג עם ילד
זוג עם שני ילדים
יחיד עם ילד
יחיד עם שני ילדים

קצבאות שארים כולל השלמת הכנסה
בעד
אלמן/ אלמנה
אלמן/ אלמנה עם ילד
אלמן/ אלמנה עם 2 ילדים
ילדים בלבד:
ילד אחד
שני ילדים
כל ילד נוסף

דמי מחיה לילדים
בעד
יתום, להורה לא משולמת קצבה
יתום, להורה משולמת קצבה
הכנסה מותרת, עם יתום אחד
הכנסה מותרת, ליתום נוסף

סכום
1,213
610

382


סכום
1,213
566

566
757
912


סכום
2,266
3,359
4,154
4,948
3,600
4,395


סכום
2,266
3,600
4,395

1,686
2,453
735


סכום
670
484
8,736
536
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני