פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

טבלאות גיל בביטוח לאומי

גיל הפרישה
טבלה 1 (לוח א'1 חלק א')

לגבר
גיל הזכאות
גיל 65
גיל 65 ו-4 חודשים
גיל 65 ו-8 חודשים
גיל 66
גיל 66 ו-4 חודשים
גיל 66 ו-8 חודשים
גיל 67
חודש לידה
עד יוני 1939
יולי ואוגוסט 1939
ספטמבר 1939 עד אפריל 1940
מאי עד דצמבר 1940
ינואר עד אוגוסט 1941
ספטמבר 1941 עד אפריל 1942
מאי 1942 ואילך

לאישה
גיל הזכאות
גיל 60
גיל 60 ו-4 חודשים
גיל 60 ו-8 חודשים
גיל 61
גיל 61 ו-4 חודשים
גיל 61 ו-8 חודשים
גיל 62
גיל 62 ו-4 חודשים
גיל 62 ו-8 חודשים
גיל 63
גיל 63 ו- 4 חודשים
גיל 63 ו- 8 חודשים
גיל 64
חודש לידה
עד יוני 1944
יולי ואוגוסט 1944
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945
מאי עד דצמבר 1945
ינואר עד אוגוסט 1946
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947
מאי 1947 עד דצמבר 1949
ינואר עד אוגוסט 1950
ספטמבר 1950 עד אפריל 1951
מאי עד דצמבר 1951
ינואר עד אוגוסט 1952
ספטמבר 1952 עד אפריל 1953
מאי 1953 ואילך


מי שאינו מבוטח מחמת גילו
טבלה 2 (לוח א'1 חלק ג')
גיל זכאות
גיל 60
גיל 60 ו-4 חודשים
גיל 60 ו-8 חודשים
גיל 61
גיל 61 ו-4 חודשים
גיל 61 ו-8 חודשים
גיל 62
חודש לידה
עד יוני 1944
יולי ואוגוסט 1944
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945
מאי עד דצמבר 1945
ינואר עד אוגוסט 1946
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947
מאי 1947 ואילךמאמר זה כולל 2 חלקים:
א. טבלת גיל פרישה
ב. גיל זכאות לקצבת זקנה לנשים


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני