פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

הגדרות של מושגים בביטוח לאומי

אלמן
מי שהיה בן זוגה של המבוטחת בשעת פטירתה,
כל עוד יש עמו ילד או הכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע, להוציא:
 1. מי שהיה בן זוגה פחות משנה, ואם הוא בן 55 שנים ומעלה - פחות מחצי שנה
 2. מי שבחמש השנים האחרונות שלפני פטירת המבוטחת
  היה נפרד ממנה שלוש שנים לפחות ובכללן 12 חודשים שלפני פטירת המבוטחת
אלמנה
מי שהייתה אשתו של המבוטח בשעת פטירתו, להוציא:
 1. מי שהיתה אשתו פחות משנה, ואם היא בת 55 שנים ומעלה - פחות מחצי שנה,
  ולא ילדה לו ילד.
 2. מי שבחמש השנים האחרונות שלפני פטירת המבוטח
  ‏ היתה נפרדת ממנו שלוש שנים לפחות ובכללן 12 חודשים שלפני פטירת המבוטח
  ולא היתה זכאית למזונות ממנו
  או שהמבוטח לא נשא למעשה במזונותיה תוך 12 החודשים שלפני פטירתו
אשתו - לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו
פסקה זו לא תחול על אשה שבעת פטירתו של המבוטח שולמה בעדה תוספת תלויים
אלמנה בת קצבה
אלמנה שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית הזכאית לקצבה לפי:
לפי סעיף 132 - אלמנה של נפגע בעבודה
או לפי סעיף 252 - אלמנה של מבוטח הזכאית לקצבת שארים.
אשתו
לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו.
גיל הפרישה
הגיל הקבוע לגבר ולאישה, בהתאם לחודש לידתם, לפי טבלה 1 (בחלק א' בלוח א'1).
ילד
ילד של המבוטח לרבות נכד שכל פרנסתו על המבוטח.
לרבות ילד חורג וילד מאומץ ולמעט נער ונערה נשואים
הגיל המקסימלי של ילד הינו 22, בהתאם לעיסוקו: תלמיד, חייל, בשרות לאומי וכו'.
עגונה
אשה נשואה שזה שנתיים נעלמו עקבות בן זוגה,
לרבות אשה שבן זוגה נמצא, שלא בהסכמתה, תקופה כאמור בחוץ לארץ ולא נשא באותו זמן במזונותיה.
עובד/ת מבוטח/ת
מבוטח בביטוח זקנה וביטוח שארים,
למעט עקרת בית ואלמנה בת קצבה
ולרבות עקרת בית ואלמנה שמשתלמת לה גמלה לפי פרק ט (ביטוח נכות).
עקרת בית
אשה נשואה, למעט עגונה, שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית,
שבן זוגה מבוטח בביטוח זקנה ושארים.
תקופת אכשרה
פרק הזמן, בין שהוא רצוף ובין שאינו רצוף, שבו חייב אדם להיות מבוטח כאחד התנאים לגמלה.


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני