פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית
פנסיה תקציבית מבטחת את עובדי המדינה, עובדי רשויות מקומיות ומוסדות ציבוריים נוספים.
בתאריך 3.3.1999 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בדבר ביטוח עובדים חדשים בפנסיה צוברת
במקום בפנסיה תקציבית.


קצבת פרישה בפנסיה תקציבית
זכאות לקצבת פרישה, יציאה לקצבה לפי רצון העובד, יציאה מוקדמת לקצבה,
יציאה לקצבה לפי החלטת נציב שרות המדינה, פיטורי עובד ושיעור קצבת הפרישה.


קצבת לשארים של עובד שנפטר (פטירה לפני הפנסיה) - פנסיה תקציבית
זכאות לקצבת שארים לשארי עובד שנפטר לפני יציאתו לפנסיה.
שיעור קצבת השארים, פיצויים לשנים עודפות, עובד שנפטר בטרם השלים שלוש שנות שרות.


קצבת לשארים של פנסיונר שנפטר (פטירה בפנסיה) - פנסיה תקציבית
זכאות לקבלת קצבת שארים לאחר פטירת פנסיונר, שיעור קצבת השארים לבת הזוג, יתום ותלוי,
מענק לבן זוג שנישא ומענק לבן זוג שגילו נמוך מ-45.


פיצויים בפנסיה תקציבית
פיצויי פיטורים למפוטרים, פיצויי פיטורים למתפטרים ולשארי עובד שנפטר.
שיעור הפיצויים לעובד במשרה מלאה, לעובד במשרה חלקית ולעובד שמועסק ביותר ממשרה אחת.


הוראות שונות, פנסיה תקציבית
הוראות שונות בפנסיה תקציבית, כמו: היוון קצבה, מניעת תשלומי כפל,
קבלת משכורת מקופה ציבורית וקצבת פרישה/ שארים, עובד במשרה חלקית.


חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004
בחוק גיל פרישה קיימים שלושה גילאים: גיל פרישה, גיל פרישת חובה, גיל פרישה מוקדמת.
הגילאים הינם פונקציה של תאריך הלידה.
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני