פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה
מאמר זה מפרט את ההגדרות החשובות בפוליסת הביטוח א.כ.ע אלהן יש לשים לב,
כמו: הגדרת המקצוע, מקרה הביטוח, הגדרת ההכנסה, הגדרת פיצוי מלא וחלקי ועוד.
ביטוח זה הינו אחד הביטוחים החשובים לכל עובד, אבל בגלל ההגדרות שבפוליסה קורה לא פעם
שחברת הביטוח אינה משלמת את קצבת הביטוח.


ביטוח אובדן כושר עבודה - דרישות פוליסה לרופא מנתח
להלן דוגמא לדרישות סבירות לביטוח א.כ.ע. הדוגמא מתיחסת לביטוח לרופא מנתח.
הרופא הינו בעל מרפאה פרטית (חבר בעל שליטה בחברת מיעוט) וגם עובד בבית חולים.
מסמך זה ניתן להציג בפני סוכן הביטוח ולקבל את אישור חב' הביטוח לתקפותו.

אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני