פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מחשבוני מיסוי קופות גמל

מחשבון מיסוי קצבה חייבת במס
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון מיסוי מענק חייב במס - ניכוי מס במקור
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון מיסוי מענק חייב במס
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון מענק פרישה (פיצויי פיטורים)
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון מענק פרישה (פיצויי פיטורים)- פרישה משני מעסיקים
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון מענק פרישה (פיצויי פיטורים)- מענק ממעסיק בשני חלקים
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון מענק פרישה (פיצויי פיטורים)-דחיית חישוב המס בקופ"ג אישית
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון מענק פטירה (פיצויי פטירה)
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון מענק פטירה (פיצויי פטירה)- עבודה אצל שני מעסיקים
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון מענק פטירה (פיצויי פטירה)- מענק ממעסיק בשני חלקים
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון מענק פטירה (פיצויי פטירה)-דחיית חישוב המס בקופ"ג אישית
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון חזרה מרצף פיצויים, או מרצף קצבה כשלא התקבל מענק פטור
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון חזרה מרצף קצבה, כאשר התקבל מענק פטור בפרישה
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון פריסת מענק חייב במס
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון הפרש בשנים בין שני תאריכים
מחשבון
הוראות הפעלה


מחשבון קצבת פרישה
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון קצבת פטירה (קצבת שארים)
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון שילוב מענק פרישה פטור ממס וקצבת פרישה
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון היוון קצבת פרישה
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון ניכוי זיכוי
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון ניכוי זיכוי, הפרשה מקסימלית למיצוי הטבות המס
מחשבון
הוראות הפעלה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון חבר בעל שליטה - תשלומים לקופת גמל
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון חבר בעל שליטה - מענק פרישה (פיצויי פיטורים)
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאות


מחשבון חבר בעל שליטה - מענק פטירה (פיצויי פטירה)
מחשבון
הוראות הפעלה
הסעיף בפקודת מס הכנסה
הסברים, הנחות ודוגמאותאשכול יועצים
ביטוח פנסיוני