פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח לאומי

קצבאות ביטוח לאומי
הזכויות הניתנות ע"י המוסד לביטוח לאומי הינם בסכומים נמוכים יחסית ולכן יש לראות בהם רובד ראשון בלבד.
המאמרים באתר מתרכזים בשתי קצבאות של הביטוח הלאומי: קצבת זקנה וקצבת שארים.


קצבת זקנה בביטוח לאומי
קיימים ארבע תנאים שיש לעמוד בהם כדי לקבל קצבת זקנה בביטוח לאומי: להיות תושב ישראל מבוטח,
להשלים תקופת אכשרה, לשלם דמי ביטוח ולהגיע לגיל קצבת זקנה.


קצבת שארים בביטוח לאומי
תנאים לזכאות לקצבת שארים, שיעור קצבת השארים, דמי מחייה לילדים, מענק שארים,
זכאות לקצבת שארים ולקצבאות אחרות ותוספת השלמת הכנסה.


הגדרות של מושגים
להלן מובאות מספר הגדרות הקשורות לקצבאות זקנה וקצבאות שארים של ביטוח לאומי,
כמו: גיל פרישה, אישה, אלמנה, ילד, עקרת בית, עובד מבוטח.


נתוני קצבאות של ביטוח לאומי
מספר טבלאות בביטוח לאומי הכוללות מידע על: הסכום הבסיסי, השכר הממוצע,
קצבאות זקנה, קצבאות שארים, השלמת הכנסה, דמי ביטוח לילדים.


טבלאות גיל
טבלאות גיל בהתאם לחוק ביטוח לאומי.
גיל פרישה, מי שאינו מבוטח מחמת גילו, גיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים לפי חודש לידתן, ועוד.

אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני