פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

קרן השתלמות

קרן השתלמות, עמית שכיר
מלתחילה נועדה הקרן לצבור כספים שישמשו את העמית למימון השתלמויות בתחום עיסוקו.
עם הזמן הפכו קרנות ההשתלמות למסלול חסכון לטווח של 6 שנים, המזכה בהטבות מס,
וזאת ללא קשר להשתלמות כלשהיא.


קרן השתלמות, עמית עצמאי
עמית עצמאי (שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד) יכול להפריש לקרן השתלמות עד 7% מהכנסתו
הקובעת. ה- 2.5% הראשונים לא יהיו הוצאה מוכרת, אבל יתרת ה-4.5% הינן הוצאה מוכרת .
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני