פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

קופות גמל

קופות גמל
קופת הגמל הינה תוכנית לחסכון, בה החוסך זכאי להטבות מס.
שלא כמו בקרנות פנסיה ופוליסות ביטוח, בקופ"ג אין מרכיב ביטוחי. לא ביטוח חיים ולא ביטוח אובדן
כושר עבודה.


הפקדות ומשיכות מקופת גמל
שיעור ההפקדה לקופ"ג לעמית שכיר וסכום ההפקדה לקופ"ג לעמית עצמאי.
פירוט התנאים בהם עמית עצמאי ושכיר יכולים למשוך את הכסף מקופת הגמל.


השוואה בין קופות גמל
בשוק ההון קיימות מאות קרנות השתלמות וקופות גמל, איך בוחרים בקופה הטובה ?
להלן קווים מנחים להשוואה בין קופות הגמל, והצגת הבעיתיות שבבחירה.אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני