פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח בריאות וסיעוד

ביטוח בריאות
סל השירותים של קופות החולים נקבע על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994.
במסגרת זו קיים סל שירותים בסיסי ושרות בריאות נוסף- שב"ן.
בנוסף לשניים אלו משווקות פוליסות ביטוחי בריאות של חברות הביטוח.


ביטוח סיעודי
נושא הטיפול הסיעודי לא מופיע כלל בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התש"ד- 1964.
יחד עם זאת מציעות קופות החולים למבוטח אפשרות לרכישת ביטוח סיעודי, בתשלום.
כמו כן ניתן לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי גם בחברות הביטוח.
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני