פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

פוליסות ביטוח חיים

פוליסות ביטוח חיים
סוגי פוליסות ביטוח חיים: ביטוח למקרה מוות, ביטוח חיים כולל חסכון, ביטוחי נכות ואובדן כושר עבודה
וביטוח רפואי וסיעודי. המאמר כולל גם רשימת מונחים בסיסיים בביטוח חיים.


ביטוח למקרה מוות בלבד, ריזיקו
הסבר על ביטוח הריזיקו, מתי מומלץ לרוכשו, סיכון המוות, גובה הפרמיה
והשפעת העישון וסכום הביטוח בפוליסה.


ביטוח מעורב
ביטוח מעורב הינו שילוב של שתי תוכניות: חסכון וביטוח ריזיקו.
מבחינה כלכלית יש לבדוק היטב את כדאיות רכישת ביטוח מעורב או המשך ההפרשה לביטוח זה.


ביטוח גימלא
בביטוח גמלא מקבל המבוטח גמלא חודשית לכל ימי חייו. קיימים ארבעה סוגי
ביטוח גמלא: גמלא א', גמלא ב', גמלא ג' וגמלא ד'.


ביטוח חיים עדיף
ביטוח עדיף מאופיין במבנה גמיש המאפשר למבוטח לשלוט על החלוקה בין ביטוח וחסכון.
ניתן לנצל זאת להקטנת עלויות הביטוח והגדלת החסכון לפנסיה.


ביטוח חיים וחסכון החל מ-1/2004
החל מינואר 2004 משווקות פוליסות ביטוח בשמות כמו פרופיל, מגדלור, סטטוס.
בפוליסות אלו נמשכת המגמה שהחלה כבר בביטוח עדיף, קרי יותר שקיפות
ויותר יכולת שליטה על החסכון והביטוח.
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני