פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח פנסיוני

פנסיה, ביטוח ורווח כספי
הרווח הכספי הנובע מניהול נכון של כספי פנסיה וביטוח יכול להגיע למאות אלפי שקלים.
קיימות שתי דרכים להרויח כסף בתחום הביטוח הפנסיוני: דרך אחת ע"י פניה לסוכן הביטוח
ודרישה למלא עבורך את "דוח אלטרנטיבות וצרכים". הדרך השניה הינה ללמוד ביטוח פנסיוני.


ביטוח פנסיוני
סקירת מבוא על הנושאים בהם עוסק ביטוח פנסיוני,
הגדרת קופת גמל והפרדה בין ביטוח ובין חסכון.


תהליכים בשוק ביטוח פנסיוני
תיאור גודל שוק הביטוח הפנסיוני, תהליכים ששוק הביטוח הפנסיוני עבר בשני העשורים האחרונים,
ומשמעות תהליכים אלו.


עקרונות בסיסיים בבניית תיק ביטוח פנסיוני
מספר עקרונות חשובים שיש לשים לב אליהם בבניית התיק הפנסיוני של המשפחה.
כמו: תכנון מראש, בחינת אלטרנטיבות, תשואה ורמת סיכון של החסכון, ביטוח ומס.


הגדרת צרכים פנסיוניים
הגורמים המשפיעים על הגדרת הצרכים הפנסיוניים הינם ההכנסות ההוצאות והנכסים.
להלן מובאת דוגמא לחישוב הצרכים הפנסיוניים.


תיק השקעות פנסיוני
פרוט גורמים המשפיעים על החסכון הפנסיוני. השפעת התשואה השנתית, הגדרת סיכון בהשקעה,
מיסוי הרווחים ובחירת תוכנית החסכון הפנסיוני.


מושגים
רשימת מושגים בנושאי ביטוח, פנסיה וגמל.
בתאור המושגים לא נצמדנו להגדרות משפטיות, אלא ניתן הסבר פשוט שיעזור בהבנת המאמרים שבאתר.


מקורות מידע
מקורות מידע של חוקים ותקנות עלהם מושתת תחום ביטוח פנסיוני.
כולל רשימת כתובות של אתרים.

אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני