פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח סיעודי

נושא הטיפול הסיעודי לא מופיע כלל בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התש"ד- 1964.
יחד עם זאת מציעות קופות החולים למבוטח אפשרות לרכישת ביטוח סיעודי, בתשלום.
ביטוח סיעודי מבוצע באמצעות חברות הביטוח בפוליסה קבוצתית.
נזקק סיעודי מוגדר כאדם שלא יכול לבצע לבדו 3 מתוך 6 פעולות של a.d.l:
לקום ולשכב
להתלבש ולהתפשט
להתרחץ
לאכול ולשתות
לשלוט על הסוגרים
ניידות
או אדם הסובל מתשישות נפש.
אדם שמגיע למצב סיעודי נזקק לעזרה במשך כל שעות היממה.
עזרה זו ניתנת בבית המבוטח או במוסד סיעודי.
עלות חודשית למטפל בבית- כ-4,000 ₪ לחודש.
עלות חודשית במוסד סיעודי הינה כ-13,000 ₪ בממוצע, תלוי במוסד.

ביטוח סיעודי דרך קופת החולים
קופות החולים מבטחות את עמיתי הקופה באמצעות פוליסות של חברות ביטוח. תקופת הפיצוי (תשלום תגמולי הביטוח ע"י חברת הביטוח) הינה 3 או 5 שנים, תלוי בקופת החולים.
סכום הביטוח החודשי הינו פונקציה של גיל ההצטרפות לביטוח ומקום השהות של המבוטח בתקופת
היותו במצב סיעודי. אדם המצטרף לביטוח סיעודי עד גיל 65 יבוטח בסכומים שבין 5,200 ₪ ל-7,400 ₪ לחודש, תלוי בקופת החולים.
אדם שיצטרף לביטוח מעבר לגיל זה, יהיה מבוטח בסכומים שבין 2,200 ₪ ל- 4,500 ₪ לחודש, תלוי
בקופת החולים בה הוא נמצא.
סכומי ביטוח סיעודי מתיחסים למבוטח המאושפז במוסד סיעודי.
מבוטח סיעודי שיהיה בביתו מבוטח בכ-65% מהסכומים הנ"ל.
מבחינת מהות הביטוח, ביטוח סיעודי דרך קופת החולים אינו נופל מביטוח סיעודי פרטי שירכש ישירות ע"י המבוטח
מחברת הביטוח.
לכן מומלץ לרכוש ביטוח סיעודי דרך קופת החולים.
היתרון הינו מחירו הזול יחסית, כביטוח קבוצתי.
החסרון הינו סכום הביטוח המוגבל, שאינו מכסה את כל עלות האשפוז במוסד סיעודי.

ביטוח סיעודי בפוליסה פרטית
חברות הביטוח מציעות ביטוחי סיעוד מורחבים במעט, עם שני יתרונות לעומת קופות החולים:
  1. ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי על כל סכום ביטוח.
  2. תקופת הפיצוי הינה ל- 3,5,8 שנים או לכל החיים, לפי בחירת המבוטח.
מבוטח המעוניין לרכוש כיסוי לכל עלות האשפוז במוסד סיעודי יכול לרכוש פוליסת סיעוד פרטית בסכום ביטוח
המשלים את הביטוח דרך קופת החולים.
יחד עם זאת צריך לזכור שאין חובה לרכוש ביטוח סיעודי שמכסה את כל הסיכון, נניח 13,000 ₪. אם למבוטח
יש מקורות כספיים כמו פנסיה או חסכונות, סכומים אלו יכולים לממן חלק מעלות האשפוז, אם וכאשר יהיה צורך.
נעלם נוסף מבחינת המבוטח הינו תקופת הפיצוי. מאחר שאין אנו יכולים לדעת כמה זמן נחיה במצב סיעודי
קיימת התלבטות האם לרכוש פוליסה נוספת לשנים שמעבר לשנות הפיצוי דרך קופת החולים.
לפי מסמך של משרד האוצר, אגף שוק ההון ביטוח וחסכון, מחקרים שבוצעו בשנת 2004 הראו שאדם
המאושפז במוסד סיעודי נמצא בו כ-3 שנים בממוצע. יחד עם זאת יש לקחת בחשבון את עליית תוחלת
החיים בעתיד ועליה באחוז החולים שהינם תשושי נפש כך שתוחלת החיים בעתיד במוסד סיעודי צפוייה להיות
גבוהה יותר מ-3 שנים.
החסרון של ביטוח סיעודי בפוליסה פרטית הינו הפרמיה הגבוהה יחסית לביטוח דרך קופת חולים.מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. ביטוח סיעודי
ב. פיצוי או שיפוי, פרמיה ותקופת ביטוח

אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני