פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח בריאות

סל השירותים של קופות החולים נקבע על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994.
השרותים הרפואיים הניתנים ע"י קופות החולים לפי חוק זה אינם מלאים.
כתוצאה מכך נוצרו מספר שכבות של שרותים, כלהלן:
 • סל שרותי בריאות בסיסי, הניתן ע"י קופות החולים, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 • שרות בריאות נוסף- שב"ן, הניתן גם הוא ע"י קופות החולים, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 • פוליסות ביטוח בריאות המשווקות ע"י חברות הביטוח, שאינן פועלות מתוקף חוק ביטוח בריאות
  ממלכתי, אבל היקף הכיסוי הביטוחי מושפע מהחוק הנ"ל.
השרותים הבריאותיים המכוסים ע"י השב"ן ופוליסות ביטוח הבריאות הינם:
    ניתוחים פרטיים
    השתלות
    טיפולים מיוחדים בחו"ל
    תרופות
    טיפולים בריאותיים שונים.

ניתוחים פרטיים
 • שב"ן - שרות בריאות נוסף.
  במסגרת זו ניתן לבצע ניתוח פרטי הכולל: בחירת רופא מנתח, רופא מרדים, ב"ח פרטי
  ויתר "המעטפת" שמסביב לתהליך הניתוח.
  השב"ן של קופת החולים יכסה את כל העלויות הנ"ל.
  אבל הניתוחים ששב"ן מכסה מוגבלים לניתוחים שברשימת "סל הבריאות" על פי חוק ביטוח בריאות.
  רוב הניתוחים נימצאים במסגרת הסל.
  אבל ישנם ניתוחים יקרים או ניתוחים חדשים שלא נימצאים בסל.
 • פוליסת ביטוח בריאות.
  פוליסת בריאות של חב' הביטוח מכסה בערך אותה "מעטפת" של ביצוע הניתוח.
  אבל לכל הניתוחים (למעט חריגים וסייגים בפוליסה), כולל ניתוחים הנמצאים בסל הבריאות
  וניתוחים שאינם בסל הבריאות.
משמע, אדם המעוניין בכיסוי ביטוחי מלא ירכוש פוליסת בריאות פרטית של חב' ביטוח. אדם המעוניין
בביטוח סביר ירכוש את השב"ן.
יש לקחת בחשבון שמחיר הפוליסה הפרטית גבוה יותר ממחיר השב"ן, מאחר שהשב"ן הינה פוליסה קבוצתית.
בכדי להוריד עלויות מציעות חברות הביטוח גם פוליסות כלהלן:
 1. פוליסה שמכסה רק את הניתוחים שהשב"ן לא מכסה.
  כלומר המבוטח ירכוש גם שב"ן וגם פוליסה פרטית.
  כאשר יש צורך בניתוח, רק אם קופת החולים תדחה אותו בטענה שהניתוח אינו בסל הבריאות
  אזי חב' הביטוח תכסה את עלות הניתוח הפרטי.
  בצורה זו לא ירכש כיסוי כפול לניתוחים שבסל הבריאות והפרמיה תהיה נמוכה יותר.
  יחד עם זאת, לשיטה זו יש גם חסרון:
  1. התרוצצות בין שני גופים- קופ"ח וחברת הביטוח.
  2. סיכון לנפילה "בין הכיסאות".
 2. פוליסה שבה יש השתתפות עצמית של המבוטח, בסך של כ-6,000 ₪ לניתוח. (בפוליסת
  בריאות רגילה חב' הביטוח מכסה את כל העלויות).
  גם בצורה זו ניתן להוריד את הפרמיה.
  אם למבוטח יש גם שב"ן, הוא יבצע את ניתוחים שעלותם פחותה מהסכום הנ"ל דרך קופ"ח.
  ניתוחים שעלותם גבוהה יבוצעו דרך הפוליסה עם השתתפות עצמית.מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. ביטוח בריאות
ב. השתלות, תרופות ומחלות קשות
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני