פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח למקרה מוות בלבד, ריזיקו

בביטוח למקרה מוות דהיינו, ריזיקו, משלמת חברת הביטוח את סכום הביטוח למוטבים, במקרה של מות המבוטח בתקופת הביטוח.
תקופת ביטוח ריזיקו הינה מוגבלת בזמן. בדר"כ מדובר עד גיל הפרישה לפנסיה או עד גיל 70, אם כי ניתן לבטח גם לתקופות קצרות יותר.
המונח האנגלי לביטוח זה הינו Term Insurance ומבטא את הגבלת הזמן של הביטוח.
אם המבוטח לא נפטר עד תום תקופת הביטוח, לא ישולם סכום הביטוח.
ביטוח למקרה מוות (ריזיקו) נותן פתרון למס' סיכונים:
 • בפטירה של אחד מבני הזוג נפגעת הכנסת המשפחה.
  סכום הכסף שמתקבל מחב' הביטוח אמור לכסות לפחות חלק מהפסד ההכנסות העתידיות של המבוטח.
  אם יש רק מפרנס יחיד בבית, הצורך בביטוח חייו - ריזיקו של המפרנס גבוה יותר.
  גם כאשר מספר הילדים גדול חשיבות ביטוח ריזיקו גדלה.
  ככל שבני הזוג מבוגרים יותר, סביר להניח שיש ברשותם נכסים ואז נחיצות ביטוח ריזיקו יורדת.
 • אדם הלווה סכום כסף גדול, כמו קבלת הלוואת משכנתא, נדרש ע"י המלווה לבטח עצמו בביטוח ריזיקו כאשר המוטב הינו המלווה. ביטוח זה יסתיים עם גמר החזר ההלוואה.
  במקרה זה הביטוח מהווה כלי להקטנת הסיכון של המלווה.
 • עסק יכול לבטח בביטוח ריזיקו את אחד מהשותפים או המנהלים כאשר יש חשש שפטירתו תגרום לנזק כלכלי גדול לעסק. גם במקרה זה מי שיקבל את הכסף מחב' הביטוח אינה המשפחה אלא העסק.

סיכון המוות
ככל שאדם מתבגר, הסיכון לפטירה גדל.
חברות הביטוח עובדות לפי לוחות תמותה המחשבות את הסיכון למוות בכל גיל, לפי מינו של המבוטח.
לפי סיכון זה (תוך התחשבות בגורמים נוספים כמו ריבית, ריווחי חב' הביטוח ועוד) נקבעת הפרמיה השנתית.
מאחר שהסיכון עולה כל שנה, נדרש בעל הפוליסה לשלם כל שנה פרמיה גבוהה יותר.

פרמיה משתנה
ניתן לרכוש ביטוח ריזיקו עם פרמיה משתנה כל שנה, כל 5 שנים או כל 10 שנים.
הפרמיה בביטוח ריזיקו המשתנה כל 5 שנים הינה ממוצע של הפרמיות המשתנות כל שנה, לאותן 5 שנים.
אם כי לא מדובר בממוצע אריטמטי מדוייק.
בביטוח ריזיקו שנמשך עד 20 שנה, הריסק 1 זול יותר.
מעל 20 שנה, הריסק 5 זול יותר.
ההבדלים בפרמיות נעים בין 1%-3%.

פרמיה קבועה
ניתן גם לרכוש ביטוח למקרה מוות עם פרמיה קבועה לאורך כל תקופת הביטוח.
בשנים הראשונות לביטוח ריזיקו, הפרמיה הקבועה גבוהה מהפרמיה "התיאורטית" לגיל המבוטח, ובשנים האחרונות הפרמיה הקבועה נמוכה מהפרמיה "התיאורטית" על פי סיכון המוות לגילאים אלו.
כך שבשנים הראשונות לביטוח נוצר עודף פרמיה שעליה נזקפת ריבית. ריבית זו מוזילה את הפרמיה הכוללת.
החסרון לבעל הפוליסה ברכישת ביטוח למקרה מוות ריזיקו בפרמיה קבועה, הינו מצב שהמבוטח נפטר בחלק הראשון של תקופת הביטוח ואז הוא שילם פרמיה גבוהה שחלקה מיועד לכסות עלויות ביטוח עבור שנים עתידיות שבהן הוא לא חי.
לכן רוב הפוליסות המשווקות היום הינן בפרמיה משתנה.

עלות ביטוח ריזיקו
בדרך כלל הפרמיה המשולמת עבור ביטוח ריזיקו הינו זולה יחסית מהפרמיה המשולמת לאותו ביטוח ריזיקו המופיע בביטוחים המשלבים ביטוח ריזיקו וחסכון, כמו ביטוח מעורב, גימלה או עדיף.
בפוליסות המשלבות ביטוח ריזיקו עם חסכון משווקים שני המסלולים בחבילה אחת, וההגיון אומר שעלות ביטוח הריזיקו בחבילה יהיה זהה לעלותו כאשר נרכש בנפרד. ולא כן הוא.
מאחר שרוב המבוטחים מניחים הנחה זו, אך אינם עושים השוואת עלויות- הפרמיה המשולמת על ידם הינה גבוהה מהפרמיה שהיו יכולים לשלם אילו היו רוכשים בנפרד ביטוח ריזיקו ובנפרד את החסכון.

סכום ביטוח ריזיקו
מאחר שעלות (הפרמיה ) ביטוח למקרה מוות גדלה כפונק' של גיל המבוטח, יש לתת את הדעת על סכום הביטוח.
למשל, גבר לא מעשן שרכש סכום ביטוח ריזיקו בגובה 1.5 מליון ₪, בפרמיה שנתית משתנה,
ישלם בגיל 30 - 1,275 ₪ בשנה.
בגיל 55 ישלם - 9,000 ₪ בשנה.
אבל בגיל 55 סביר שהוא כבר לא צריך סכום ביטוח של 1.5 מליון ₪, משתי סיבות:
 • הילדים כבר גדולים, חלקם עזבו את הבית ואינם נתמכים כלכלית ע"י ההורים.
 • קיימים כבר נכסים אחרים (חסכונות, נכסים דלא ניידי) המהווים רזרווה שישמשו כהכנסה במקרה פטירה של אחד מבני הזוג.
לכן בגיל כזה ניתן להקטין את סכום הביטוח, נניח ל- 750,000 ₪.
הפרמיה שתשולם תהיה 4,500 ₪ בשנה.

מבוטח מעשן או לא מעשן
הפרמיה למבוטח מעשן גבוהה בממוצע פי 1.7 מהפרמיה למבוטח לא מעשן.
אם נחזור לדוגמא הקודמת, מבוטח מעשן ישלם בגיל 55 עבור ביטוח של 1.5 מליון ₪ - 17,400 ₪ בשנה !!
ברור שבסכומים כאלה מומלץ לבדוק את סכום הביטוח הנחוץ.

הפרמיה לאישה
לפי נתונים סטטיסטיים אישה חייה יותר מגבר.
לאור זאת הפרמיה עבור מבוטחת אישה עד גיל הפרישה נמוכים משל מבוטח גבר בכ-35% בממוצע.אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני