פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח חיים וחסכון החל מ-1/2004

החל מינואר 2004 משווקות פוליסות ביטוח בשמות כמו פרופיל, מגדלור, סטטוס.
בפוליסות אלו נמשכת המגמה שהחלה כבר בביטוח עדיף, קרי יותר שקיפות ויותר יכולת שליטה של
המבוטח על תמהיל החסכון והביטוח.

ביטוח חיים - דמי ניהול
בביטוח זה קיימת הפרדה בין דמי הניהול שגובה חב' הביטוח ובין יתרת הפרמיה המיועדת למבוטח.
דמי הניהול מחולקים לשניים, הן מההפרשה השוטפת החודשית והן מהסכום הנצבר.
ככל שהפוליסה נמשכת יותר שנים, החסכון המצטבר גדל ולכן דמי הניהול מהסכום הנצבר הנם משמעותיים ביותר.
בביטוחים שהוצאו לפני 2004 היה קשה מאוד לדעת מה גובה דמי הניהול של חב' הביטוח.
דמי הניהול "הסתתרו" בתוך עלויות הביטוח ובתוך מרכיב החסכון.
ציון ברור של דמי הניהול מאפשר ללקוח להשוות בין חברות הביטוח השונות ולבחור בחברה
שגובה דמי ניהול נמוכים. מקום עבודה גדול יכול גם להתמקח על גובה דמי הניהול.
כתוצאה מהפרדה זו של דמי הניהול משאר מרכיבי הפוליסה, עלות ביטוח חיים בפוליסה ירדה
בצורה חדה יחסית לעלות ביטוח חיים בפוליסות מסוג עדיף.

ביטוח חיים
בפוליסה זו יכול המבוטח לקבוע את גובה ביטוח חיים זה ע"י הגדרת סכום הביטוח (נניח 500,000 ₪)
ולא ע"י הגדרת אחוז ההפרשה לחסכון טהור או לביטוח הבסיסי כפי שיש לעשות בביטוח עדיף.
וזו בהחלט הקלה למבוטח שאינו נכנס לנבכי הפוליסה.
ניתן לקבוע את סכום ביטוח החיים כסכום נוסף שמעבר לחסכון הנצבר או שיכלול את החסכון שנצבר.
בביטוח זה כבר לא קיימת החלוקה של 72/28 שהייתה בביטוח עדיף.

ביטוח אובדן כושר עבודה
מתוך הכספים המופרשים לפוליסה ביטוח חיים ניתן לרכוש גם ביטוח אובדן כושר עבודה ושחרור מתשלום פרמיות במקרה של א.כ.ע.
זאת לעומת פוליסת עדיף שבה יש צורך בביטוח נפרד ל-אובדן כושר עבודה
בפוליסה שהינה קופ"ג, סך עלויות הביטוח (ביטוח חיים וביטוח א.כ.ע) לא יעלו על 35% מהתגמולים
המופרשים לפוליסה, לאחר שנוכו דמי הניהול.

מסלול הוני ומסלול קצבה בבטוח חיים
המבוטח יכול לחלק את הפרמיה בין ביטוח הוני ובין ביטוח קצבה.
חלוקה זו צריכה לקחת בחשבון את טעמיו של המבוטח.
אבל בפוליסה שהינה קופ"ג יש לקחת בחשבון גם מגבלות השכר המבוטח בקופה הונית וגם שיקולי מס
בעת קבלת הכסף בגיל הפנסיה.

השוואה בין חברות ביטוח חיים
אין ספק שביטוח זה קל יותר להבנה יחסית לביטוחים קודמים וניתנת אפשרות למבוטח לבצע
השוואה בין חב' ביטוח שונות במס' נושאים:
  • עלויות הביטוח
  • דמי ניהול
  • התשואה על החסכון.
יתרה מזאת, גם הדוחות השנתיים למבוטח של חברות הביטוח מפרטות את שלושת הנושאים הנ"ל.
ההוראות של משרד האוצר הקובעות את מבנה הפוליסה ואת מבנה הדיווח השנתי למבוטח
ממוקדות בנושא הבהירות והשקיפות כדי שתהיה למבוטח יכולת השוואה בין המסלולים הפנסיוניים
ולאור ההשוואה גם יהיה ניוד של כספים בין פוליסות שונות ובין קופות גמל שונות.
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני