פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

פוליסות ביטוח חיים

סוגי פוליסות ביטוח חיים

ניתן לחלק את פוליסות ביטוח החיים לארבע קבוצות:
 • ביטוח חיים למקרה מוות בלבד
  ביטוח חיים זה נקרא גם ביטוח ריזיקו.
  זהו הביטוח הבסיסי ביותר בו מבוטחים חייו של אדם.
  במקרה מות המבוטח משלמת חברת הביטוח את סכום הביטוח למוטבים.
  אם לא נפטר המבוטח עד תום תקופת הביטוח, הוא אינו זכאי לכספים כלשהם.
  הביטוח אינו כולל חסכון.
  סוג זה של ביטוחים כולל ביטוחים כמו מגן 1, מגן 5.
 • ביטוח חיים המשלב ביטוח חיים וחסכון
  ביטוחים מסוג זה כוללים שני מרכיבים: ביטוח חיים למקרה מוות בלבד (ריזיקו) וחסכון.
  כל מרכיב עומד בפני עצמו. קרי אם המבוטח נפטר בתקופת הביטוח הוא מקבל גם את סכום ביטוח חיים וגם את החסכון שנצבר עד הפטירה.
  אם המבוטח מגיע בשלום לתום תקופת ביטוח חיים הוא יקבל רק את החסכון שנצבר.
  מרכיב החסכון מנוהל ע"י חברת הביטוח עד עד גמר תקופת הביטוח כמו כל תוכנית חסכון בבנק או בקופ"ג.
  כאשר מגיע המבוטח לתום תקופת ביטוח חיים הוא יכול לקבל את כספו כסכום הוני (סכום חד פעמי) או כקצבה חודשית לכל חייו.
  בביטוחים הכוללים קצבה חודשית נקבעת גובה הקצבה ע"י חישובים אקטואריים.
  סוג זה של ביטוחים כולל: ביטוח חיים מעורב, ביטוח גמלא, ביטוח עדיף.
 • כיסויים לפגיעה בגוף
  לעיתים נפגע אדם בגופו, פגיעה שאינה מביאה למותו אבל מקשה על תיפקודו בחיי היום יום.
  למקרה של פגיעות כאלה ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי.
  לקבוצה זו ניתן לשייך ביטוח נכות וביטוח אובדן כושר עבודה.
  בביטוח נכות תשלם חב' הביטוח למבוטח אם נפגע בגופו, כאשר לכל איבר בגוף יש משקל שונה בגובה הפיצוי. למשל בפגיעה בעין, הפיצוי גבוה מאשר בפגיעה באצבע.
  ביטוח אובדן כושר עבודה מפצה את המבוטח אם עקב תאונה או מחלה נפגעה יכולת השתכרותו.
 • ביטוח רפואי וסיעודי
  שני ביטוחים אלו קיבלו דחיפה חזקה כתוצאה של אחריות ממשלתית שאינה מלאה כלפי מבוטחי קופות החולים.
  מאחר שהממשלה אינה דואגת לכיסוי רפואי וסיעודי מלא לאזרח, חברות הביטוח משלימות את החסר או משווקות פוליסות עם כיסויים חופפים לאלו הקיימים בקופות החולים.
  ביטוח רפואי כולל תשלומים של חב' הביטוח במקרה של מחלות קשות וניתוחים פרטיים.
  ביטוח סיעודי מעניק למבוטח תשלום חודשי אם הגיע למצב סיעודי, לצורך מימון שהייה בבית אבות סיעודי או מימון אחזקת עובד סיעודי בביתו.

ראשית דבר יש להעיר הערה חשובה לגבי כל סוגי הביטוחים.
פוליסת הביטוח הינה חוזה בין המבוטח ובין חברת הביטוח.
חברת הביטוח תשלם פיצוי למבוטח או לשאריו רק אם הוא עומד בתנאי הפוליסה.
עמידה בתנאי הפוליסה נבחנת בהיבט משפטי.
לא בכל מקרה שהמבוטח חושב שמגיע לו כסף, חב' הביטוח אכן תשלם, וזאת משתי סיבות:
 1. בפוליסות רשומים מצבים חריגים, בהן חב' הביטוח פטורה מתשלום הפיצוי.
  למשל, אדם שיש לו ביטוח למקרה מוות (ריזיקו) - ומת,
  אם מותו נגרם עקב התאבדות תוך שנה מכריתת חוזה הביטוח
  חב' הביטוח פטורה מתשלום סכום הביטוח.
  לכן, לפני רכישת ביטוח חיים מומלץ לבדוק את ההגבלות והחריגים בפוליסה.
 2. הפוליסה מגדירה את המצבים בהם חב' הביטוח תשלם את סכום הביטוח.
  אלא שהגדרות אלה נתונות לא פעם לפירושים משפטיים, המצריכים מהמבוטח לעסוק בתביעות משפטיות מול חב' הביטוח.
  למשל, מצב של מוות הינו מצב ברור. או שהמבוטח חי או שהוא מת.
  אבל מהו מצב של אובדן כושר עבודה ?. בחלק מהפוליסות ההגדרה הינה רחבה ולא תמיד מטיבה עם המבוטח.
  מהו מצב סיעודי ?. אחד הקריטריונים למצב סיעודי הינו חוסר יכולת לאכול ולשתות באופן עצמאי. האם זו קביעה חדה וברורה ? המבוטח יכול לטעון שאינו יכול לאכול לבד וחב' הביטוח תאמר שהוא כן יכול לאכול באופן עצמאי.
כך שכל מבוטח צריך לקחת בחשבון שקיים סיכוי כלשהוא שלא יקבל את כספי הביטוח, למרות שלדעתו הוא זכאי להם.מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. סוגי פוליסות ביטוח חיים.
ב. מונחים בפוליסות ביטוח חיים

אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני