פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח מעורב

ביטוח מעורב נקרא באנגלית Endowment Insurance.
ביטוח מסוג מעורב מאופיין בתשלום סכום ביטוח זהה הן בפטירה לפני סיום הביטוח והן בגיל סיום הביטוח.
בדר"כ מסתיים הביטוח בגיל 65 או 70, אבל יש גם ביטוח מעורב לתקופות קצרות יותר.
יש לראות את ביטוח מעורב כשתי תוכניות נפרדות הפועלות בשילוב :
    א. חסכון
    ב. ביטוח למקרה מוות (ריזיקו).
רוב הכסף מיועד לחסכון, וחלקו הקטן לביטוח ריזיקו.
צבירת החסכון גדלה מידי שנה, כתוצאה מהפרמיה השוטפת ומהריבית הנצברת על החסכון.
ככל שהחסכון גדל, כך קטן ביטוח החיים.
בצורה זו עומד לזכות המבוטח סכום ביטוח קבוע לאורך כל שנות הביטוח.
למשל, אם נפטר המבוטח בשנת הביטוח הראשונה, סכום הביטוח הקבוע שיקבל ממומן בעיקרו מביטוח הריזיקו וחלקו הקטן מהחסכון המועט שנצבר מתחילת הביטוח עד הפטירה.
לעומת זאת אם נפטר המבוטח בשנת הביטוח האחרונה, או הגיע לסוף תקופת הביטוח בחיים, סכום הביטוח הקבוע שיקבל ממומן ברובו מהחסכון הרב שנצבר לאורך השנים, ומקצתו מביטוח הריזיקו.
על בסיס מבנה זה פותחו במשך השנים וריאציות שונות לסמלול ביטוח מעורב, כמו :
  • תשלום סכום קבוע בגיל סיום הביטוח אבל סכום ביטוח כפול בפטירה.
  • או, תשלום סכום ביטוח נדחה, שבו תשלם חב' הביטוח רק בתאריך סיום הפוליסה גם אם המבוטח נפטר שנים לפני תאריך סיום הפוליסה.
ביטוח מעורב נושא שמות שונים (מלבד השם "מעורב") ונהגו לשווקם לא רק עבור מבוטחים בוגרים
אלא גם עבור ילדים כמתנת יום הולדת ליצירת קרן לחסכון לזמן ארוך. ברור שההורים חתמו על מסמכי הביטוח אבל החסכון יועד לילד ללימודים, לנישואין או לפנסיה של הילד.

כדאיות כלכלית של ביטוח מעורב
מבחינה כלכלית יש לבדוק היטב את כדאיות הרכישה של ביטוח מעורב או המשך ההפרשה לביטוח זה.
זאת מאחר שהמבוטח יכול לרכוש את שתי התוכניות ( חסכון וריזיקו) בנפרד ולהגיע לתשואה הרבה יותר גבוהה.
להלן דוגמא לפוליסת ביטוח מעורב ששווק בעבר, כחסכון לילד :
    גיל תחילת ביטוח
    גיל סיום ביטוח
    פרמיה שנתית
    סכום ביטוח
    בפטירה לפני גיל 18- יוחזרו הפרמיות.
5
60
270
30,000
כלומר בפטירה החל מגיל 18, או בגיל 60 אם המבוטח יהיה בחיים, תשלם חב' הביטוח 30,000 ₪. (צמודים למדד).

דרך אלטרנטיבית הינה רכישה נפרדת של שתי תוכניות, חסכון וביטוח, כלהלן:
א. הפרשה לחסכון לקופ"ג מגיל 5 עד 60.
    הפרשה שנתית
    שנות הפרשה
    ריבית שנתית ריאלית
    בגיל 60 יעמדו לזכות הילד (חישוב היוון)

270
55
3.5%
43,456
ב. במקביל ניתן היה לרכוש פוליסת ביטוח ריסק 1, על סכום ביטוח התחלתי של 30,000 ₪.
    סכום ביטוח זה ילך ויקטן לאורך השנים, במקביל לעליה בחסכון.
    עלות הפרמיה לכל התקופה (מהוונת לגיל 60) הינה כ-2,000 ₪.
ג. חסכון נטו בגיל 60, כ- 41,400
סכום זה גבוה ב-38% לעומת החסכון (30,000 ₪) בפוליסת ביטוח מעורב !!
כך יצא שהמתנה לגיל 5 לא הייתה מוצלחת במיוחד.

לביטוח זה לא היה צריך להכנס מלכתחילה.
יחד עם זאת, גם אם רכשנו ביטוח מעורב, לא חייבים להמשיך להפריש את הפרמיות עד סוף תקופת הביטוח.
ניתן לסלק את הביטוח או לפדות את כספי הביטוח, אבל לא לפני שעושים חישוב כלכלי בדומה לנ"ל, בהתאם
לערכי הפדיון והסילוק של הביטוח.אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני