פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

הגדרת צרכים של ביטוח פנסיוני

מאזן הכנסות, הוצאות ונכסים
הגדרת צרכים של ביטוח הפנסיוני הינו השלב הראשון בבניית תיק ביטוח פנסיוני למשפחה.
מטרת שלב זה הינו להגדיר לעצמנו:
 • עבור אלו מקרים המשפחה רוצה לרכוש כיסוי ביטוחי,
  ומה גובה הכיסוי הנדרש.
 • גובה ההכנסה הנדרשת ע"י המשפחה בתקופת הפנסיה,
  ומה גובה ההפרשה החודשית הנדרשת לצבירת קצבת פנסיה זו.

קיימים 3 מצבים שלקראתם משפחה צריכה להתכונן:
 • הבטחת הכנסה למשפחה במקרה של פטירה של אחד מבני הזוג.
 • הבטחת הכנסה במקרה של אובדן כושר עבודה .
 • יצירת חסכון ארוך טווח שיניב הכנסה שוטפת בתקופת הפנסיה.
ישנם ארועים נוספים שעבורם ניתן לרכוש כיסויי ביטוח, אך אנו נתרכז ב-3 המצבים לעיל.
הגדרת צרכי ביטוח פנסיוני הינו תכנון לטווח ארוך, שמכסה את השנים עד לגיל הפנסיה, ויש לה השלכה גם על שנות הפנסיה.
בתקופה כה ארוכה כל הפרמטרים שנלקחים בחשבון בתכנון - משתנים.
אין ביכולתנו לצפות את העתיד.
יחד עם זאת ניתן לבצע הערכה גסה.
להערכה זו, למרות חוסר הדיוק, יש משמעות רבה. היא נותנת בידנו את "ראיית המאקרו" - מה אנו רוצים ולמה אנו חותרים.
בגלל חוסר הדיוק, מומלץ:
    א. להוסיף שוליים רחבים, כרזרווה.
    ב. מידי מספר שנים לעדכן את ההערכה ולודא שאנו בכיוון הנכון.

הגדרת הצרכים של ביטוח פנסיוני מבוססת על מאזן של הפרמטרים הבאים:
 • הכנסות המשפחה
 • הוצאות המשפחה
 • נכסים שניתנים למימוש
והשינויים שיקרו בפרמטרים אלו לאורך השנים, כמו יציאה לפנסיה או ארוע פטירה או אובדן כושר עבודה.
מאמר זה מציג דוגמא לתכנון של הגדרת צרכי ביטוח פנסיוני.
הדוגמא מתיחסת למשפחה בעלת נתונים ספציפיים, ומציגה מספר תרחישים לצורך הבהרת הנושא.
תקופת התכנון מחולקת לשניים: עד גיל הפנסיה ובתקופת הפנסיה.
כאשר בכל תקופה מבנה ההכנסות וההוצאות המשפחתיות שונה.
יחד עם זאת ניתן לבצע תכנון עדין יותר ע"י חלוקה למס' גדול יותר של תקופות.
כמובן שכל משפחה תגדיר את הצרכים הפנסיוניים שלה ע"י שימוש בנתונים הרלוונטיים לה.
להלן דוגמא של משפחת ישראלי:
    זוג בני 45 עם 2 ילדים שגילם פחות מ-21.
    שני בני הזוג עובדים
    למשפחה יש 2 דירות. באחת היא גרה והשניה מושכרת.
המאזן החודשי הבסיסי הינו כלהלן (נתונים בש"ח) :

הכנסות

עבודה בעל (נטו)
עבודה אישה (נטו)
השכרת דירה


10,000
10,000
2,000

22,000
הוצאות

מחיה
משכנתא
חסכון


18,000
3,000
1,000

22,000מאמר זה כולל 4 חלקים:
א. מאזן הכנסות הוצאות ונכסים
ב. הגדרת צרכים למקרה פטירה
ג. הגדרת צרכים למקרה אובדן כושר עבודה
ד. הגדרת צרכים לתקופת פרישה לפנסיהאשכול יועצים
ביטוח פנסיוני