פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

תיק השקעות פנסיוני

גורמים המשפיעים על חסכון פנסיוני
רוב הכספים המופרשים לביטוח פנסיוני מיועדים לחסכון.
עלויות הביטוח מהוות כ-20% מהתשלום החודשי.
כ-80% מנותב לחסכון. (כולל עמלות ניהול לחברות הביטוח וקרנות הפנסיה).
חסכון זה מהווה חלק מסך החסכונות (תוכניות חסכון, קרנות נאמנות וכו') והנכסים של המשפחה.
לעיתים קרובות ערכו הכספי של חסכון פנסיוני בגיל הפרישה מגיע לכשליש או יותר מסך החסכונות והנכסים.
לכן יש חשיבות רבה בניהול חסכון פנסיוני.
בניהול תיק השקעות פנסיוני יש לקחת בחשבון מספר גורמים בסיסיים:
  • תשואה
  • סיכון
  • מס
  • שילוב חסכון פנסיוני בתיק ההשקעות הכללי
  • בחירה בין תוכניות פנסיוניות

א. תשואה על חסכון פנסיוני
המטרה של כל משקיע הינה לקבל תשואה גבוהה על כספו.
אלא שקיים קשר ישיר בין תשואה לסיכון.
מסלולי השקעה סולידיים נותנים תשואה נמוכה עם סיכון נמוך.
השקעה במסלול מסוכן הינה בעלת פוטנציאל לרווח גבוה, אך גם להפסד.
החוכמה היא למצוא את דרך המלך בין תשואה וסיכון.
ולצורך זה יש לזכור מה מטרת החסכון הפנסיוני.
כספי חסכון פנסיוני מיועדים להיות מקור ההכנסה העקרי בגיל הפנסיה.(בנוסף לקצבת זקנה של ביטוח
לאומי ולחסכונות בבנק).
השקעתם ברמת סיכון גבוהה מידי עלולה לפגוע בהכנסה החודשית בתקופת הפנסיה.
יש לקחת בחשבון שבקצבאות בינוניות, נניח 6,000 ₪ לחודש, ירידה של 1,000 ₪ בקצבה
כואבת הרבה יותר מאשר ה"אושר" המתקבל כאשר יש תוספת של 1000 ₪.
פחות 1000 ₪ עלול לפגוע ברמת החיים - אוכל, תרופות.
יותר 1000 ₪ ינותבו לרוב למתנות לנכדים.
לכן החסכון הפנסיוני צריך להיות יותר סולידי לעומת החסכונות האחרים (קרנות נאמנות, תעודות סל, מניות וכו')
תשואה של כ-4% ריאלי נטו לשנה בממוצע הינה תשואה סבירה שיש לשאוף אליה.
זו כאמור תשואה ממוצעת בין שנים שהבורסה עולה ושנים שהבורסה יורדת.
למרות הדגש על חסכון סולידי, אסור לשכוח שלתשואה יש חלק נכבד בסך חסכון זה המצטבר בגיל הפנסיה.
אם נחזור לדוגמא שכבר הוצגה:
הפרשה חודשית שוטפת
שנות הפרשה
ריבית
חסכון בתום תקופה
הסכום בתום תקופה מורכב מ:
הפרשות שוטפות
ריבית שנצברה
100
35
4%
91,373

42,000
49,373
כלומר, הריבית מהווה חלק גדול יותר מאשר הקרן עצמה !!
לכן כל הפרש קטן בתשואה הינו משמעותי.
אנשים נוטים לזלזל ב"אחוז אחד יותר או אחוז אחד פחות" מאחר שאינטואיטיבית 1% נתפס כערך קטן.
מאחר שחסכון פנסיוני נמשך שנים רבות, 1% זה הרבה כסף !!מאמר זה כולל 4 חלקים:
א. תשואה על חסכון פנסיוני
ב. סיכון תיק השקעות פנסיוני
ג. מס על רווחים
ד. בחירה בין תוכניות פנסיוניותאשכול יועצים
ביטוח פנסיוני