פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

תהליכים בשוק ביטוח פנסיוני

גודל שוק ביטוח פנסיוני
שוק הביטוח הפנסיוני מגלגל סכומי כסף אדירים.
לפי דוח משרד האוצר, סך הנכסים בקרנות פנסיה, ביטוחי חיים וקופות הגמל (ללא קרנות השתלמות) עמד בסוף שנת 2006 על 513.4 מליארד ₪.
הצבירה (הפקדות בניכוי משיכות) בשנת 2006 הייתה 15.3 מיליארד ₪.
סכומי כסף אלו הפכו את כספי ביטוח פנסיוני לנדבך חשוב בשוק ההון.
עובדה זו לא בהכרח מטיבה עם המבוטחים כפי שיוסבר להלן.

תהליכים בשוק ביטוח פנסיוני
שוק ביטוח פנסיוני אינו שוק חופשי במובן הקלאסי.
הגורם המשפיע ביותר על מבנה השוק (מוצרי ביטוח ופנסיה, רמת התחרות בשוק, הגופים העסקיים הפעילים בשוק) הינה ממשלת ישראל, באמצעות משרד האוצר.
לאור חקיקה ותקנות שבצעה הממשלה עבר שוק הביטוח הפנסיוני שינויים מהותיים בשני העשורים האחרונים:
 • הממשלה יוצאת בצורה הדרגתית מתמיכה כספית בשוק הפנסיה, זאת ע"י הפסקת הנפקת אג"ח מיועד לקרנות פנסיה ולחברות ביטוח וע"י העברת עובדים חדשים במגזר הממשלתי והמוניציפלי מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.
 • ניהול קרנות פנסיה ותיקות שהינן בגרעון אקטוארי ע"י מינוי מנהלים מיוחדים והבטחה לכיסוי הגרעון. (במקביל להקטנת זכויות המבוטחים).
  אחת ההשלכות של פעולה זו הינה הוצאת ההסתדרות מניהול קרנות פנסיה.
 • כתוצאה מכך רוב החסכונות הפנסיוניים מושקעים היום בבורסה לניירות ערך.
  מחד, הדבר מאפשר תשואה גבוהה על החסכון, ומאידך רמת הסיכון עלתה.
 • רוב קרנות הפנסיה ההסתדרותיות החדשות נרכשו ע"י חברות ביטוח.
  אם עד לפני הרכישה הייתה תחרות בין קרנות פנסיה שרובן נוהלו ע"י ההסתדרות ובין פוליסות הביטוח של חברות ביטוח, הרי לאחר הרכישה קשה לצפות לתחרות סבירה בין אפיקי פנסיה שונים.
 • הפיכת קרנות הפנסיה החדשות מקרנות של "זכויות" לקרנות של "תשואה"
  מעמיק את הקשר בין השוק הפנסיוני לשוק ההון. במצב החדש הפרט צריך לקבוע את רמת הסיכון ומסלולי ההשקעה בתוכניות פנסיה שונות.
  ואם הפרט לא יעשה זאת, יעשו זאת עבורו הגופים העסקיים המשווקים מוצרי ביטוח ופנסיה.
 • הרפורמה בשוק ההון שבוצעה בהמלצת ועדת בכר נותנת בידי הבנקים את היכולת לייעץ או למכור מוצרי ביטוח ופנסיה.
  כניסת הבנקים לתחום השיווק הפנסיוני יוצר מאזן כוחות חדש מול סוכני ביטוח וחברות הביטוח.
 • רפורמת בכר העלתה את עוצמתם של בתי השקעות פרטיים שרכשו חלק מקופות הגמל הבנקאיות (בנוסף לקרנות הנאמנות ).
 • בנובמבר 2007 נחתם הסכם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית החדשה להנהגת פנסיה מקיפה חובה לכלל העובדים בישראל.
  להסכם זה הוצא צו הרחבה ע"י שר התמ"ת, שתחולתו מיום 1.1.2008.
 • בינואר 2008 התקבל חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון 3) אשר מקטין את אפשרות משיכת הכספים מקופות הגמל כסכום הוני חד פעמי.
 • בפברואר 2008 הותקנו תקנות הניוד הפנסיוני המקלות על המבוטח להעביר את הכספים בין קופות הגמל קרנות פנסיה והפוליסות, ולבחור במסלול העדיף עבורו.

התוצאה של מהלכים אלו הינה:
 • כיסוי גרעונות העבר של קרנות פנסיה ותיקות ע"י הזרמת כספים ממשלתית.
 • מעכשיו והלאה, יציאת הממשלה מתמיכה כספית בשוק הפנסיה.
 • הוצאת ההסתדרות מניהול קרנות הפנסיה.
 • הבנקים נכנסים לתחום שיווק תוכניות פנסיה, דבר שעד כה היה עיסוקם הבלעדי של סוכני ביטוח.
 • השתלטות חברות ביטוח על שוק ביטוח פנסיוני.
  הן קרנות הפנסיה הגדולות והן פוליסות הביטוח וחלק מקופות הגמל הינן בשליטת חברות ביטוח.
  עובדה זו מונעת תחרות ופוגעת במבוטח.
 • התחזקות בתי ההשקעות הפרטיים המנהלים היום קופות גמל שהיו שייכים לבנקים.
 • רוב כספי החסכון בקרנות פנסיה, פוליסות הביטוח וקופות הגמל מושקעים בשוק ההון.
  מהלך זה הביא לחיזוק שוק ההון ככלל, אבל העלה את רמת הסיכון של כספי פנסיה במקביל לסיכוי לתשואה גבוהה יותר.
 • הגדלת אפשרות הבחירה של המבוטח בין תוכניות פנסיה שונות (קרן פנסיה/ פוליסת ביטוח/ קופת גמל) ויכולת לניוד כספים שכבר הופרשו בעבר.
 • החל מינואר 2008 יש חובת הפרשה לפנסיה לכל עובד בישראל.


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני