פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני - מהו ?
ביטוח פנסיוני הינו שילוב של שני נושאים:
  • ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.
  • חסכון לגיל פנסיה.

מטרתו של ביטוח פנסיוני הינו לתת פתרון כלכלי למשפחה למצבים הבאים:
  • הבטחת הכנסה למשפחה במקרה של פטירה של אחד מבני הזוג.
  • הבטחת הכנסה למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה .
  • יצירת חסכון ארוך טווח שיניב הכנסה שוטפת בתקופת הפנסיה.

למרות שהדברים נראים ברורים מאלהם, חשיבות הביטוח והחסכון הפנסיוני הינה רבה.
תקופת פנסיה ממוצעת הינה כ-20% מאורך חיינו.
בזמן פנסיה איננו עובדים ועיקר הכנסותינו נובעות מהחסכון שצברנו במהלך שנות העבודה.

פעילות ממשלתית
חשיבותם של נושאים אלו לא נעלמה מעיני ממשלות ישראל, ותחום הביטוח פנסיה וגמל עובר רפורמות רבות ומופיע בכל הסכם קיבוצי העוסק בתנאי השכר.
גם בארה"ב ובארופה נושאי פנסיה עולים לא פעם לדיון ציבורי וזאת לאור עליית תוחלת החיים והצורך ביצירת מקורות כספיים למימון הוצאות המחיה בתקופת הפנסיה.
אומנם הממשלות דואגות לאזרחים, אבל הן גם רוצות למנוע נטל על התקציב הציבורי.
לכן המגמה בארץ הינה העברת האחריות לנושאים של ביטוח פנסיוני מכתפי הממשלה לידי האזרח.
כך הפסיקה הממשלה להנפיק אגרות חוב מיועדות אשר הבטיחו בעבר תשואה בריבית קבועה על החסכון, ללא תלות בתנודות שוק ההון.
היום, כל מבוטח צריך להחליט בעצמו על רמת הסיכון של החסכון הפנסיוני (אחוז המניות בחסכון) ולבחור את אפיק החסכון (קרן פנסיה או פוליסת ביטוח או קופת גמל) המתאים לו.
גם הטבות המס הניתנות היום לחוסך הפנסיוני הינן קטנות מאשר בעבר.
הפילוסופיה המנחה הינה הקטנת התמיכה הכספית הממשלתית והתערבות בשוק ע"י חקיקה ופיקוח.

קופות גמל
הכלי שבאמצעותו המדינה פועלת לקיומו של ביטוח פנסיוני הינו "קופות גמל".
קופות הגמל הינן מסלולי חסכון לטווח ארוך (למטרות פנסיה) הכוללים ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.
יחודן בכך שהפקדת כספים בהן מזכות את המפקיד בהטבות מס, ובחלק קטן מהמקרים גם בהקצאת אגרות חוב בריבית מועדפת לצורך השקעת החסכון. זאת במטרה לעודד חסכון בהן.
מאחר שהמטרה הינה חסכון לגיל פנסיה, משיכת הכספים לפני הזמן מלווה בקנס.
למעשה קיימת מערכת ענפה של חוקי מס, חוקים בתחום שוק ההון ותקנות המסדירים את המותר והאסור בתחום הביטוח הפנסיוני.
חלק מחוקים ותקנות אלו מפורטים בהמשך.
קופות גמל הינו שם כולל ל:
  • קרנות פנסיה
  • פוליסות ביטוח (שהוגדרו כקופ"ג)
  • קופות גמל "בנקאיות" לשעבר (שנמכרו לחברות ביטוח ובתי השקעות)
  • פנסיה תקציבית
גם קרן השתלמות הינה קופ"ג אך אין מטרתה חסכון לגיל פנסיה או ביטוח פנסיוני.

הפרדה בין ביטוח ובין חסכון
למרות שהביטוח והחסכון כרוכים זה בזה, ושיווקם במסגרת ביטוח פנסיוני מבוצע "בחבילה אחת", יש להיות מודעים שאלו הם שני עולמות שונים.
השיקולים בבחירת ביטוח פנסיוני שונים לחלוטין מהשיקולים בניהול תוכנית החסכון.
בעוד שהחסכון הינו חלק מתיק ההשקעות של המשפחה וקבלת ההחלטות לגביו הינו מתחום המימון וניהול תיקי השקעות, הרי רכישת סוג ביטוח פנסיוני וגובה הביטוח הינן החלטות מתחום העולם הביטוחי.
הבחנה זו מועלית כבר עכשיו כדי להקל בהסברים ביתר פרקי האתר.

אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני